thương hiệu quốc gia
Yên Bái hiện có 94 sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 - 4 sao... (Ảnh: NNVN)

Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, chương trình OCOP đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn. 

Trong giai đoạn 2018 - 2020 và 7 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã có 94 sản phẩm OCOP được đánh giá phân xếp loại, phân hạng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 - 4 sao. Cụ thể, có 8 sản phẩm đạt 4 sao và 86 sản phẩm đạt 3 sao. Trong đó, nhóm thực phẩm 64 sản phẩm, nhóm đồ uống 2 sản phẩm, nhóm thảo dược 15 sản phẩm, nhóm thủ công mỹ nghệ 5 sản phẩm… 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình OCOP vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP, nhất là việc kết nối cung ứng, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái cho rằng, để đảm bảo chương trình mỗi xã một sản phẩm đi vào chiều sâu, gắn phát triển nông nghiệp với các ngành nghề kinh tế khác, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới xuất khẩu, mục tiêu đặt ra là phải tập trung phát triển các sản phẩm thế mạnh trên địa bàn tỉnh, cân đối số lượng các sản phẩm chuẩn hóa phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn.

Thảo Nguyên