Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa Trần Thu Mai

Ngày 2/1, Bộ Nội vụ tổ chức hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa Trần Thu Mai cho biết, tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện). Trong đó, có 1 ĐVHC cấp huyện là huyện Khánh Sơn có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 50% theo quy định.

Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị chưa thực hiện sắp xếp huyện Khánh Sơn trong giai đoạn 2019-2021.

Đối với ĐVHC cấp xã, tỉnh Khánh Hòa có 140 đơn vị (gồm: 35 phường, 6 thị trấn và 99 xã). Trong đó, có 3 ĐVHC cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 50% theo quy định, gồm: xã Diên Bình, xã Diên Lộc thuộc huyện Diên Khánh; xã Cam Lập thuộc thành phố Cam Ranh.

Trong 3 xã phải sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị chưa sắp xếp xã Cam Lập (thuốc Thành phố Cam Ranh). Do đó, tỉnh Khánh Hòa xây dựng phương án sắp xếp 2 ĐVHC cấp xã là xã Diên Bình và xã Diên Lộc thuộc huyện Diên Khánh trên cơ sở sáp nhập toàn bộ hiện trạng 4,5618km2 diện tích tự nhiên, dân số 3.883 người của xã Diên Bình với 8,5486km2 diện tích tự nhiên, dân số 3.235 người của xã Diên Lộc. Thành lập xã mới đặt tên là xã Bình Lộc.

Sau khi sáp nhập, xã Bình Lộc có 13,1104km2 diện tích tự nhiên, đạt 43,70% so với tiêu chuẩn quy định; dân số là 7.118 người, đạt 88,98% so với tiêu chuẩn quy định. Như vậy, sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa giảm 1 ĐVHC cấp xã.

Bà Trần Thu Mai cũng cho biết, sau khi tiến hành sắp xếp các ĐVHC và bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã mới là xã Bình Lộc, sẽ dôi dư 8 cán bộ; trong đó, có 3 trường hợp dự kiến sẽ nghỉ hưu; 3 trường hợp sẽ chuyển sang các chức danh công chức để bổ sung cho các xã chưa bố trí đủ công chức; còn 2 trường hợp giải quyết chế độ nghỉ việc theo quy định.

 

Đối với các chức danh công chức, sau khi bố trí sẽ dôi dư 8 trường hợp, tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện điều động đến xã khác để thay thế công chức cấp xã đã nghỉ hưu hoặc thực hiện chế độ chính sách thôi việc theo nguyện vọng.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ dôi dư 16 trường hợp; trong đó, có 3 trường hợp đến tuổi nghỉ theo quy định, còn 13 trường hợp giải quyết chế độ nghỉ việc.

Tỉnh Khánh Hòa dự kiến thời gian sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư tối đa trong vòng 60 tháng.

Phát biểu thẩm định Đề án, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành cho rằng, việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã được tỉnh Khánh Hòa thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Thành đề nghị tỉnh Khánh Hòa sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức dôi đảm bảo thực hiện xong chỉ trong năm 2021.

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng đề nghị tỉnh Khánh Hòa có giải trình cụ thể, thuyết phục hơn lý do chưa thực hiện sắp xếp 1 ĐVHC cấp huyện và 1 ĐVHC cấp xã. Đồng thời, xây dựng phương án bố trí công an chính quy theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

Huyền Anh